Införd:
11/06/2014 10:52 AM

Student vann nationell uppsatstävling

Tävlingen anordandes av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sofie, som studerar fysisk planering, skrev en uppsats om översvämningar och blev den som vann tävlingen och därmed priset på 10 000 kronor.

- Uppsatsen handlade om klimatförändringar och hur dessa orsakar översvämningar och stigande vattennivåer. Jag gjorde en fallstudie av Ljungby stad och studerade hur det förändrade klimatet kan komma att påverka bebyggelsen som ligger längs med Lagaån, Ljungby kommun.

- Kortfattat kan man säga att min uppsats handlade om klimatförändringar, hur myndigheter och organisationer inom EU och inom Sverige arbetar med att lindra och hindra konsekvenserna av det förändrade klimatet samt hur Ljungby stad påverkas av ett förändrat flöde och hur Ljungby kan arbeta vidare med frågan inom kommunen.

- Det är jätteroligt att just min uppsats har fått bäst omdöme och det känns fortfarande väldigt overkligt. Syftet med min uppsats var att den skulle komma till användning och inte bli liggandes i en bokhylla. Nu känns det som att den har fått vara en del i kunskapsspridningen om översvämningar, berättar Sofie.

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 6 november 2014

Redigera
Share Dela