Nå BTH:s studenter

Vill du att ditt företag/organisation ska synas bland BTH:s studenter? Ett bra sätt att göra detta är att medverka i högskolans olika kurser och utbildningar, till exempel som gästföreläsare eller som värd för ett företagsbesök. Genom en gästföreläsning får studenterna en klarare bild av ditt företag och du får också möjlighet att lära känna studenterna. Ofta kan det leda till andra typer av samarbeten som projekt- eller examensarbeten.

14

Gästföreläsningar kan genomföras inom en rad olika ämnen och i olika former. Kontakta oss så kan vi diskutera en form som passar dig!

Ett annat sätt att visa upp ert företag är att vara värd för ett företagsbesök. Inom våra utbildningar genomför vi regelbundet studiebesök på intressanta företag. Vid ett företagsbesök får du möjlighet att presentera ert företag och studenterna kommer också att ställa frågor om din verksamhet. Om det är något särskilt tema du skulle vilja diskutera med våra studenter och personal så är du välkomna att kontakta oss så kan vi diskutera lämpligt upplägg.

Inom vissa utbildningar förekommer också fadderföretag, vilket innebär att studenterna följer ett visst företag under en längre tid, till exempel en termin eller ett läsår. Under denna tid kan studenten genomföra olika projekt på företaget och diskutera aktuella problem.

 

Share Dela
Redigera