Införd:
01/21/2016 10:37 AM

Energimyndigheten beviljar medel för ny studie

En forskargrupp vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har fått medel av Energimyndigheten för en tvåårig studie om beslutsunderlag för införandet av elbussar.

– Tidigare studier och undersökningar i bussbranschen har visat ett behov av anpassad upphandling av elbussar, eftersom de förutom fordonen kräver laddinfrastruktur. Målet med vår studie är att minimera riskerna för de inblandade parterna och påskynda introduktionen av elbussar och indirekt ta nya steg mot en hållbar framtid, säger forskaren Henrik Ny vid BTH, som leder studien.

I studien ska forskarna utveckla och testa nya hållbarhetsinriktade beslutsunderlag för upphandling av kollektivtrafiken med elbussar. Forskarna ska undersöka följande:

  • På grundval av befintliga projekt med elbussar, identifiera verkliga årliga genomsnitt av kostnader, energianvändning och tillgänglighet.
  • Mäta buller (även från acceleration) från flera elbussar, och baserat på resultaten sedan föreslå en ny EU-standard för bullermätning för bussar som omfattar acceleration.
  • Att integrera resultaten från ovanstående i en process och affärsmodell för upphandling.
  • Testa och vidareutveckla en systemvalsmetod för förstudier till upphandling. Denna ska möjliggöra ett hållbarhetsinriktat val av batterikapacitet och laddinfrastruktur för elbussar utefter en linje.

Chalmers är den viktigaste partnern när det gäller testning och utveckling av systemvalsmetoden. Andra viktiga partner är AB Volvo och andra bussföretag, kommuner och trafikhuvudmän verksamma i exempelvis Karlskrona, Karlstad, Eskilstuna, Umeå, Borås, Göteborg samt Jönköping.

Studien ska pågå under 2016–2017 och omfattar 5 miljoner kronor, varav 4 miljoner finansieras av Energimyndigheten.

För mer information, kontakta Henrik Ny via e-post: henrik.ny@bth.se eller via telefon: 0455-38 55 17. Se även www.bth.se eller www.bth.se/sustaintrans

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 20 januari 2016

Redigera
Share Dela