om bth
 

Om BTH - Blekinge Tekniska Högskola

 

BTH - med tydlig profil

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och "in real life", det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och idag bedrivs forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management.

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

 
FilmomBTH

Presentationsfilm om BTH

BTH:s vision

BTH:s vision är att bedriva utbildning där teknik och IT även integreras med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar på samhällets komplexa utmaningar.

Share Dela
Redigera