Kvalitets- och styrdokument


Här hittar du olika dokument som påverkar eller styr högskolans verksamhet, till exempel olika policies, lokala försekrifter, stadgar och riktlinjer. Ett samlingsnamn för dessa är "kvalitets- och styrdokument".

Läs mer om BTH:s kvalitets- och styrdokument.

Share Dela
Redigera