Om BTH Fakta

Det här är BTH


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och "in real life", det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

BTH på rankinglistorna

 • BTH är rankad nummer ett i landet på grundutbildning i teknik, enligt den oberoende organisationen Urank som rankar de svenska universiteten och högskolorna.

 • BTH rankas sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik vid den senaste publicerade rankingen som täcker publikationer under perioden 2004-2008 enligt Journal of Systems and Software. Professor Claes Wohlin har varit på tidskriftens topp-15-lista över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.

 • Professor Claes Wohlin hamnar även i toppen på de två listorna av forskare som bidragit mest till litteraturen inom området mjukvaruutveckling under perioden 1971-2012. Claes Wohlin återfinns på fjärde respektive sjunde plats.

 • BTH bedömdes vara bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från Alliance for Global Sustainability år 2009.

 • Två BTH-forskare inom hållbarhet rankades bland de sex främsta i världen av The Globe Sustainability Research Award år 2011. De två forskarna är Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

 • Två BTH-forskare (inom matematik respektive fysik) har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Det var fler än 500 nominerade världen över och BTH var det enda lärosäte med två vinnande forskare.

Kort om BTH:s utbildning

  • Cirka 6 600 registrerade studenter
  • Cirka 3 100 helårsstudente
  • Cirka 20 program som leder till examen på grundnivå
  • Cirka 14 program som leder till examen på avancerad nivå
  • Cirka 430 är internationella studenter
  • 38 % av studenterna är kvinnor
  • 49 % av studenterna studerar vid fakulteten för teknikvetenskaper
  • 36 % av studenterna studerar vid fakulteten för datavetenskaper
  • 15 % studerar vid fakulteten för hälsovetenskaper
  • Drygt två tredjedelar av den totala verksamheten är utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kort om BTH:s forskning

 • 41 professorer
 • 110 doktorander
 • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning
 • Forskningen vid BTH bedrivs vid tre fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, ekonomi, samhällsbyggnad samt hälsa och vård.

Övrigt

 • 472 anställda
 • Omsättning på 456 MKr

Uppgifterna baseras på information från bland annat årsredovisning för 2014.

Share Dela
Redigera