BTH:s kvalitetsarbete


BTH:s kvalitetsarbete syftar till att skapa bästa förutsättningar för god utbildning, framgångsrik forskning och samverkan. Det är ett arbete av strategisk betydelse för våra utbildningar, som alltid ska sätta studentens och forskarstuderandens intressen i centrum.

Läs mer om BTH:s kvalitetsarbete.


Share Dela
Redigera