Akademisk kalender

Akademisk kalender


Det akademiska året består av två terminer och varje termin är delad i två läsperioder: hösttermin (läsperiod 1 och 2) och vårtermin (läsperiod 3 och 4).

Höstterminen 2015

Vecka 36 - 2 (31/8 - 17/1-16)

Läsperiod 1: vecka 36 - 44 (31/8 - 1/11)

Läsperiod 2: vecka 45 - 2 (2/11 - 17/1-16)

Vårterminen 2016

Vecka 3 - 22 (18/1 - 5/6)

Läsperiod 3: vecka 3 - 12 (18/1 - 27/3)

Läsperiod 4: vecka 13 - 22 (28/3 - 5/6)

 

Allmän information

Det finns ingen officiell julledighet på svenska lärosäten. Höstterminen löper från september till januari. Inga föreläsningar hålls under julveckan men du kan förväntas utföra arbeten under denna tid, exempelvis skrivuppgifter.

Share Dela
Redigera