Om bth.se

För dig som besöker www.bth.se

Materialet på denna webbplats tillhandahålls av Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i syfte att ge information om BTH, dess utbildning, forskning och samverkan med näringsliv och samhälle. För BTH, som har fokus på tillämpad IT, är Internet en av de viktigaste kanalerna till studenter, personal, företag, press, samarbetspartners samt allmänheten.

Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du nedan angivna villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du lämna denna webbplats.

Immateriella rättigheter

BTH innehar upphovsrättsligt skydd av denna webbplats och dess innehåll. Alla bilder, illustrationer, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av BTH eller dess samarbetspartners. Innehållet på denna webbplats får endast användas efter skriftligt tillstånd från BTH eller enligt dessa villkor.

Besökare har rätt att läsa, kopiera, skriva ut del av eller hela innehållet på denna webbplats för privat bruk. Spridning är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från BTH. Uppgift om copyright får inte avlägsnas. Det är förbjudet att förvanska informationen. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Pressmeddelanden etc. får dock användas för offentlig kommunikation, förutsatt att källan för informationen anges.

Externa länkar

Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser utanför domänen bth.se. Dessa länkar skall endast ses som en service. Vissa av dem erbjuds av tredje part. BTH har inte kontroll över och kan inte hållas ansvarigt för innehållet på någon sådan webbplats och inte heller för eventuella produkter eller tjänster som erbjuds där. En länk till en sådan webbplats betyder inte att BTH stödjer den eller de produkter eller tjänster som utbjuds på webbplatsen. Användaren bör kontrollera de regler som gäller för sådana andra webbplatser.

Syfte med www.bth.se och vissa ansvarsfrågor

BTH arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan exempelvis skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att BTH inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Kvaliteten på nedladdningsbart material har kontrollerats noga före publicering. Informationsinhämtning eller filnedladdning som görs från denna webbplats eller någon annan vidarelänkad webbplats, sker dock på eget ansvar och risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell skada eller åverkan på datasystem till följd av nedladdning från denna webbplats.

Övrigt

Dessa villkor kan när som helst ändras av BTH.

BTH förbehåller sig även rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen.

Har du frågor eller synpunkter på innehållet på webbplatsen kan du vända dig till webbredaktor@bth.se.

Teknisk information om webbplatsen

Din webbläsare

Högskolans webbplats är optimerad för Windows och Microsoft Internet Explorer 7.x eller senare och med en skärmupplösning på minst 1024 x 768 bildpunkter. Äldre versioner eller andra webbläsare kan ha svårt att utnyttja alla funktioner på webbplatsen. JavaScript måste vara påslaget i webbläsaren. Cookies måste också vara påslaget om du vill logga in på lösenordsskyddade sidor.

Gör en test av din webbläsare här

Kort om servertekniken

Huvuddelen av webbplatsen är utvecklad med IBM Lotus Notes/Domino 7, en kombinerad grupprogramvara och serverplattform. Platsen består av ett antal fulltextdatabaser, dels sådana som innehåller webbsidor, dels olika specialdatabaser som adressbok, studiehandbok, forskningsdatabas, etc.

BTH äger domänerna bth.se, btu.se, hk-r.se samt bth.nu

Har du frågor om tekniken kan du vända dig till webmaster@bth.se.

Om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt i din dator för att hålla reda på vilken typ av databas-sökning du just gjort. De flesta cookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På BTHs webbplats används cookies främst för att hantera inloggningen till lösenordsskyddade sidor, men cookies används även till att rikta information mot speciella grupper och till att styra med vilken frekvens en viss information visas. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape Navigator med flera) så att den inte tillåter cookies.

Läs mer om cookies och vad lagen säger på Post & telestyrelsens hemsida.

Share Dela
Redigera