Digitala spel

Utveckling av digitala spel

BTH:s forskning inom området digitala spel fokuserar framför allt på teknikutveckling och de kognitiva aspekterna av gameplay för "serious games" det vil säga spel som inte primärt är till för att underhålla utan för att till exempel undervisa eller träna.

Inom teknikutveckling för spel handlar forskningen om anpassningsbar rendering, det vill säga den beräkning som ett datorprogram utför för att framställa en bild eller animering utifrån en 3D-modell. Forskningen är baserad på visuell uppmärksamhet samt parallell bearbetning för rendering. Den handlar också om nya gränssnitt och om interaktionsteknologier för att spela digitala spel, såsom att interagera med blicken (eye gaze interaction) och genom att ha sensorer placerade på personen (EKG, EEG) som mäter det emotionella tillståndet och uppmärksamheten hos en spelare.

Gameplay som kognitiv vetenskap tittar på de underliggande emotionella och kognitiva faktorer som erfarenhet av gameplay ger. Man undersöker också hur lärandeprocesserna ser ut och hur dessa kan underlätta användandet av spel för lärande och träning.

Exempel på tillämpningar där man tittar på just träning/lärandeprocesser med hjälp av spel är:

  • Känslokontroll då man fattar viktiga beslut
  • Balans och rörelseförmåga hos äldre
  • För personal med fredsbevarande uppdrag
  • För att ställa psykologiska diagnoser
Craig

Craig Lindley - forskare inom utveckling av digitala spel

På BTH används spel även i experiment där man med speciell utrustning kan mäta impulsivitet eller visuell uppfattningsförmåga. Digitala spel är med andra ord interaktiva simulerings- och visualiseringssystem som kan användas i många andra sammanhang utöver underhållning.

Exempel på projekt inom utveckling av digitala spel

Share Dela
Redigera