Signalbehandling

Tillämpad signalbehandling

Tillämpad signalbehandling är ett av de mest framgångsrika forskningsområdena vid BTH. De 20 år av teoretiska och praktiska erfarenheter som gruppen har bidrar till nya insikter inom den internationella forskningen samt till nya lösningar inom industrin världen över. Våra kunskaper inom tillämpad signalbehandling har resulterat i cirka 25 patentfamiljer och ett hundratal uppföljningspatent. <

Forskningen sker vanligen i nära samarbete med industrin. Genom att brygga kunskap från forskningsvärlden med vår långa erfarenhet av industrisamarbete skapas nya innovativa lösningar.

Vårt forskningsfokus är mot framtida innovationer för hållbar utveckling av människors hälsa, hem- och arbetsmiljö, produktivitet, produktionskostnader, etc. Vi löser ”riktiga problem på riktigt” i samarbete med näringsliv, institut och offentliga sektor. Tillämpad signalbehandling är ett mycket brett område och idag bedriver gruppen forskning inom bl.a.:

 • Talkvalitetsförbättring
 • Ljud- och vibrationsundertryckning
 • Akustisk ekosläckning
 • Klassificering
 • Regler- och styrsystem
 • Hälsoteknik
 • Akustiska mätmetoder
 • Strukturdynamik
 • Distanslaboratorier med fjärrstyrning och fjärrövervakning
 • Ljudkomfort
 • Säkerhet
 • Elektriska kraftomvandlare
 • Ljud- och vibrationsanalys
 • Perceptuell kvalitet hos video, bild och ljud.

 

 

Lars Håkansson

Lars Håkansson - forskare inom signalbehandling

Exempel på projekt inom tillämpad signalbehandling

Share Dela
Redigera