Tillämpad hälsoteknik

Tillämpad hälsoteknik

Tillämpad hälsoteknik är ett tvärvetenskapligt område som på olika sätt studerar hur hälsa direkt och indirekt kan relateras till användandet och konsekvenserna av teknik. Studier kan ske ur individ- eller populationsperspektiv med ett mångvetenskapligt angreppssätt. Forskningen vill också visa hur teknisk vetenskap kan kombineras med forskning inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och medicin för att främja ett bra liv.


Presentation av projekt och forskare:

E-hälsa - Hållbara tjänster och produkter inom e-hälsa och telemedicin
Forskare: Johan Berglund

Virtuellt hälsotorg:en ny hälsofrämjande arena?
Forskare: Ewy Olander
Doktorand: Amina Jama Mahmud

Vårdplanering på distans
Forskare: Christel Borg
Doktorand: Malin Hofflander

Hälsotjänster i sjukvården
Forskare: Christel Borg
Doktorand: Lina Nilsson

Exempel på samarbetspartners:

  • Landstinget Blekinge
  • Linköpings Universitet

Exempel på finansiärer:

  • Blekinge Forskningsråd
  • SKL
  • Tillväxtverket


Kontaktperson för forskningsämnet:
Johan Berglund, Ewy Olander, Christel Borg, Peter Anderberg

Ewy

Ewy Olander - forskare inom
tillämpad hälsoteknik

Biomekaniska aspekter på rörelserelaterad smärta
Forskare: Johan Berglund, Peter Anderberg
Doktorand: Titti Lilje

Äldres personers internet- och datoranvändning
Forskare: Johan Berglund, Mikael Rennemark, Peter Anderberg
Doktorand: Jessica Berner

Läs mer om projekten


Forskningen i tillämpad hälsoteknik på Sektionen för hälsa vid BTH bedrivs huvudsakligen inom de båda forskningsmiljöer som utvecklats vid sektionen, det vill säga forskning inom Hållbart aktivt åldrande och Hälsa & Teknik.

Forskningsmiljöerna omfattar forskning inom sektionens fyra forskningsområden, Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicin och Tillämpad hälsoteknik. Majoriteten av sektionens forskning sorteras under de två forskningsmiljöerna medan vissa forskningsprojekt fortfarande enbart faller under sina forskningsområden.

Share Dela
Redigera