Telekommunikationssystem

 

Telekommunikationssystem

Telekommunikationssystem tillhandahåller tjänster för transport av olika slags data mellan olika typer av enheter på distans. För detta behövs kommunikationsnätverk såsom internet. Tidstypiska enheter är datorer, surfplattor, smartphones, servrar, peers, maskiner med mera och trenden går mot trådlösa och/eller mobila anslutningar till själva kärnnätet.

Dagens internet forslar alla tänkbara typer data, till exempel video och filöverföringar, e-post och webb mellan människor och maskiner. Telekommunikationssystem, i synnerhet internet, har blivit en nyckelfaktor i det globala ekosystemet, och satsningar görs nu på applikationer som förbättrar hållbarheten i näringsliv och samhället. För närvarnade ligger mycket fokus inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på områden såsom e-hälsa, intelligenta transporter samt smart energiförsörjning.

Smarta lösningar kräver smart IKT stöd, vilket innebär att datatransporten ska ske på ett optimalt sätt med ur prestanda-, kostnads- och hållbarhetsaspekter. Mot denna bakgrund avser forskningen att dels designa framtidssäkra system och tillhörande arkitekturer; dels mäta, modellera och analysera systemegenskaper med speciell fokus på trådlösa system och med hänsyn till användarupplevd prestanda och resursförbrukning; och dels optimera systemförmågor och egenskaper. Genom dessa aktiviteter kopplar ämnet telekommunikationssystem ihop BTH:s fokusområden tillämpad IT och hållbar utveckling. För allmänheten innebär detta mer prisvärda och grönare tjänster med bättre användareupplevelse.

BTH:s forskning inom telekommunikationssystem fokuserar på prestanda- och effektivitetsfrågor. Våra forskare har specifik kompetens inom utvärdering och behandling av mobil multimedia, webbtjänster, samt virtuella miljöer såsom cloud computing och cloud networking. Forskargruppen har tillgång till både nätverks- och radiokommunikationslabb med utrustning som tillåter avancerade experiment, mät- och emuleringsmöjligheter.

Markus

Markus Fiedler - forskare inom
telekommunikationssystem

En del av forskningen fokuserar på användarupplevd kvalité (Quality of Experience) och försöker att bygga broar mellan objektivt mätbara värden och subjektiva användaromdömen för att kunna möjliggöra en kontinuerlig kvalitetsövervakning utan att belasta användaren. Dessutom forskas på frågor rörande framtida kommunikationsnätverk.


Exempel på projekt inom telekommunikationssystem

Share Dela
Redigera