Forskning radiokommunikation

Radiokommunikation

BTH har en stark forskning inom områden som radio, radioaccess, nätverk radio- och radiosystem. Slutanvändarna vill mer och mer vill kunna kommunicera med både tal och multimedia utan att vara bundna till en fast plats. Ökningen av multimediaanvändning ställer högre och högre krav på de system som hanterar kommunikationen.

Radiokommunikationssystem består av flera sändare och mottagare som kommunicerar med varandra inom ett givet frekvensband. Då användarna av systemen skickar mer och mer data så är kraven på framtida system att hantera större datamängder till en lägre kostnad, utan kvalitetsförsämringar.

Tillämpningen av höghastighetskommunikation för multimedia har legat till grund för mycket forskning och standardiseringar. Processorhastigheten för halvledare har fördubblats vartannat år, men det medför även att strömförbrukningen växer med 150 % på samma tid.

Radiokommunikationssystem står där inför en stor utmaning att ta fram energieffektiva batteridrivna mobila enheter och få ner energiförbrukningen för nätverksenheterna. Det är därför viktigt att hitta effektiva metoder för radiobearbetning som kan leda till ökad energieffektivitet, så kallad grön kommunikation.

Radiokommunikation - Hans-Jurgen Zepernick

Hans-Jürgen Zepernick - forskare inom radiokommunikation

Läs mer

Radio Communications Group
Perceptual databases

Exempel på projekt inom radiokommunikation

Share Dela
Redigera