Programvaruteknik

Programvaruteknik

Området programvaruteknik är fokuserat på att förbättra metoder, tekniker och verktyg för att utveckla mjukvara. I dagens samhälle finns mjukvara överallt. Några exempel är mobiltelefoner, bankomater, patientsystem inom sjukvården och naturligtvis hela webben.

Mjukvarusystem är ofta stora och de skall dessutom kommunicera med andra system. Detta gör att det finns stora utmaningar när det gäller att utveckla rätt system med rätt kvalitet till den bästa kostnaden och att se till att mjukvaran finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Området har stor samhällelig betydelse med tanke på den utsträckning som dagens samhälle är beroende av datorer och fungerande mjukvara.

Forskningen inom området fokuserar på att göra mjukvaruutvecklingen mer effektiv och bidra till att systemen håller tillräckligt hög kvalitet. Vid BTH är forskningen för närvarande fokuserad på produkt- och kravhantering, design, test, kvalitetsegenskaper, mjukvaruarkitekturer, managementfrågor, förbättring av utvecklingsprocessen och global mjukvaruutveckling. Forskningen bedrivs i nära samverkan med industrin för att dels bidra till förbättring hos dem och dels för att säkerställa att forskningen är fokuserad på relevanta problem.

Läs mer om forskningen inom programvaruteknik.

Forskning programvaruteknik

Claes Wohlin - forskare inom programvaruteknik

Exempel på finansiärer: Vinnova och KKS.

Exempel på projekt inom programvaruteknik

Share Dela
Redigera