Matematik

Matematik

Forskningsverksamheten vid Institutionen för matematik och naturvetenskap vid BTH är både tillämpad och gränsöverskridande, där utvecklingen drivs av såväl inomvetenskapligt teoretiska som industriellt tillämpade problemställningar. Avancerade hållbara produkter och tjänster som utvecklas i olika forskningsprojekt bygger ofta på matematiska modellbaserade innovationer.

Avdelningens forskning stödjer verksamheter på toppnivå samtidigt som den matematiska basverksamheten stärks genom integration av matematik och modellering inom andra områden (interdisciplinära satsningar). Verksamheten förfogar idag över spetskompetenser inom flera olika områden exempelvis inom matematisk modellering. Inom ramen för avdelnings forskningsverksamhet finns även områden såsom fysik, kemi och  matematikdidaktik.

Exempel på finansiärer
Blekinge Forskningsstiftelse, Blekinge landstinget forskningsrådet, Region Blekinge, EU och BTH-FAK-medel.

Mattematikforskare

Claes Jogréus - forskare inom matematik

Exempel på projekt inom matematik

Share Dela
Redigera