Maskinteknik topp

Maskinteknik

Området maskinteknik är inriktat på att förbättra och skapa metoder, tekniker och verktyg för att stötta tillverkande företags produktutvecklings-, och innovationsförmåga. Samarbetspartners och intressenter finns inom inom flyg, rymd, fordon, transport samt tillverkande industri i allmänhet. Även tillämpningar inom hälsoteknik och sjukvård finns.

Utmaningarna ligger främst i att kunna balansera en kostnadseffektivitet i utveckling och produktion med förmågan att skapa nya kundvärden och innovation. För att kunna hantera denna balans krävs förmåga att dels kunna skapa nya lösningar, men också att kunna utvärdera och genomföra dem. Maskinteknik är ett klassiskt område som har en stor inverkan på samhällets hållbara utveckling.

Forskningen inom maskinteknik är tillämpad och berör metoder, verktyg och tekniker som stödjer företagens förmåga att leverera ökat kundvärde genom effektivare (inkrementell utveckling) och mer innovativ produktutveckling (radikal innovation).

Maskinteknik leder arbetet med KK-stiftelsens profilsatsning "Model Driven Development and Decision Support" (2013-2018).

Med tekniska forskningsområdet maskinteknik som bas finns följande forskningsaspekter:

  • Innovationsteknik
  • Konstruktionsautomation
  • Kreativ konceptgenerering
  • Lean
  • Produkt-tjänstesystem
  • Produktutvecklingsmetoder och verktyg
  • Simuleringsdriven produktutveckling
  • Strukturanalys
  • Vattenskärning
  • Värdedriven utveckling


Forskargruppen inom PDRL - Product Development Research Lab  använder en strategi för tidig kreativ problemlösning och datorsimuleringar för att generera idéer, skapa, uppskatta, modellera och driva utvecklingen av produkt-tjänsteinnovationer i en industriell kontext, härav kallar vi detta simuleringsdriven (SDD) produktinnovation (PI) med fokus på produkt-tjänstesystem (PSS). Forskningen hjälper företag att möta de komplexa utmaningarna när de går mot en situation där de behöver utveckla grönare produkter och tjänster för att vara hållbara. Detta ställer nya krav på ingenjörerna som är involverade i produktutvecklingen. De får allt fler aspekter och alternativ att tänka på hela tiden, hållbarhet är en av faktorerna. 

Maskintekniksforskare

Tobias C.Larsson - forskare inom maskinteknik

Våra utbildningar ges i nära samverkan med forskningen och våra samverkansföretag för att se till att  "ingenjörens skrivbord" är aktuellt och uppdateras med verktyg och metoder.

Målet är att forska på, utveckla och implementera denna uppdaterade "Engineering Toolbox 2.0" för framtidens ingenjör, och att stötta samverkande företag att ta del av, och implementera resultaten.

Exempel på offentliga finansiärer:
KKS, VINNOVA, EU, Tillväxtverket och Blekinge Forskningsråd.

Exempel på samarbetspartners:
GKN Aerospace Engine Systems, Volvo Construction Equipment, Kockums, DIAB, TetraPak och Dynapac.

Ett citat från en av våra partners

Citat

Our collaboration with BTH is a real win/win partnership – our company is in a very exciting transformational phase which gives BTH good examples for their research and since BTH collaborate with other industries that have already done their shifts from products to services, for example, we can gain knowledge about proven methods instead of inventing everything ourselves."

Jenny Elfsberg, Director of Emerging Technologies at Volvo Construction Equipment.

Läs mer om projekt, forskning och utbildning inom maskinteknik

 Maskinteknik - Product Development Research Lab.

 Maskinteknik - Vår forsknings- och utbildningsblogg.

Exempel på projekt inom maskinteknik

Share Dela
Redigera