Innovation_omrade

Innovation

Innovationsforskning som bedrivs vid Centre for Strategic Innovation Research (CSIR) vid BTH bygger på en tvärvetenskaplig och samverkande inriktning till forskning som integrerar personalresurser, företags och organisationers möjligheter, deras konkurrenssituation, deras organisatoriska status och det sammanhang de befinner sig i, det vill säga deras ekonomiska och sociala miljö.

Denna forskningsinriktning används för att förstå och förklara innovationsstrategier, innovationsbeteende och innovationsresultat på olika nivåer i vårt samhälle: regional, företag/organisation och individuell nivå.

Läs mer om Center for Strategic Innovation Research

Innovationsforskare

Lars Bengtsson - forskare inom innovation

Exempel på projekt inom innovation

Share Dela
Redigera