Folkhälsa

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område där kunskaper från flera traditionella vetenskapsområden som på olika sätt studerar levnadsvanors, miljöns, samhällsstrukturens och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa samsas.

Forskningen inom området bidrar med kunskap om befolkningens hälsa, vad som påverkar hälsan samt hälsofrämjade och förebyggande arbete.

Johan Berglund

Johan Berglund - forskare inom folkhälsovetenskap

 

Exempel på projekt inom folkhälsovetenskap

 

Share Dela
Redigera