Datavetenskap

Datavetenskap

Datavetenskap handlar om att utveckla och analysera begrepp, modeller, metoder och verktyg, för att göra programmering och användning av datorer enklare, mer tillförlitlig och effektiv.

På BTH finns flera olika inriktningar på forskningen inom datavetenskap, bland annat intelligenta transportsystem, säkerhetsforskning, distribuerade system och informatik/systemvetenskap.

Intelligenta transportsystem

Inom intelligenta transportsystem handlar forskningen om integrering av elektroniska vägavgifter och hur tågtrafik kan planeras om vid driftstörningar. Fokus ligger på transportpolicyanalyser, simuleringar, utveckling av sökalgoritmer och på att finna hållbara transportlösningar.

Distribuerade system

Inom distribuerade system studeras arkitekturen hos multiprocessorer och i datamolnet (en teknologi baserad på användning av datorer över Internet). Ett annat område är artificiell intelligens och människa-maskininteraktion. Fokus ligger på olika molntjänster och tillämpningar inom sociala nät.

Säkerhet

Inom säkerhetsforskning används maskininlärningstekniker och anomalidetektion (hitta mönster i data som inte överensstämmer med ett fastställt "normalt" beteende) för att analysera avvikelser i stora datamängder. Fokus ligger på att upptäcka och åtgärda brister inom polis- och försvarsområden, industritillämpningar och bland slutanvändare.

Forskning datavetenskap

Guohua Bai, forskare Datavetenskap

Datavetenskap forskning Sara

Sara Eriksén, forskare Datavetenskap

Informatik/
systemvetenskap

Inom informatik/systemvetenskap  forskar vi på metoder och verktyg för användardriven design av tjänster.  Det kan handla om mobila tjänster för kartläggning av tillgänglighet i en kommun, som i projektet AUGMENT till exempel. Här är målsättningen att användarna av tjänsten själva ska kunna uppdatera tillgänglighetsdatabasen med aktuell information och samarbeta kring förbättringen av tillgängligheten. Det kan handla om spel för balansträning och rehabilitering, som i projektet SPEL+HÄLSA=SANT!  Användardriven design av tjänster blir allt vanligare inom både e-hälsa och e-förvaltning (ofta kallat e-government).

Exempel på projekt inom datavetenskap

Share Dela
Redigera