program

Utbildning

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en tydligt profilerad högskola som valt att gå sin egen väg. Vår profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här finns, förutom en stor bredd inom teknikutbildningarna, även ekonomi och hälsa och vård.

 

Tydligt profilerad högskola

Alla utbildningar vid BTH ska påtagligt tillämpa och vidareutveckla IT. Därför finns IT med som en naturlig ingrediens i alla BTH:s utbildningar. När du kommer ut med din examen tar du IT som en självklarhet och kan börja jobba direkt.
Vi har även valt att anlägga ett hållbarhetsfokus på allt vi gör. När du lämnar BTH kommer du att ha nytta av att du studerat på en högskola som tar hållbarhet på allvar och som tänker framåt.

Vad händer efter utbildningen - in real life?

Syftet med din utbildning är att du ska skapa dig en karriär inom det område du valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen utan även på vad som händer efter den, genom täta kontakter med näringslivet och det omgivande samhället. På det sättet får du, redan under din studietid, inblick i ditt framtida yrke och möjliga framtida arbetsgivare.

Möt en alumn här

FilmomBTH

Presentationsfilm om BTH

Det internationella BTH

När du studerar vid BTH befinner du dig i en internationell miljö som ger dig möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk inför framtiden. Vi erbjuder utbildningar med internationella inslag och möjlighet till utlandserfarenhet. Vi har ett nätverk med mer än 90 universitet över hela världen.

Du kan välja att byta ut upp till två terminer av din utbildning mot studier vid ett utländskt universitet som du kan tillgodoräkna i din examen. Väljer du att studera inom våra utbytesprogram kan du få ett stipendium.

Läs mer om utlandsstudier

Leif

BTH has a fantastic campus environment with first-rate education. It doesn´t get any better.

Publicerat i Community, nr 1, okt 2009. Leif Johansson
f.d. VD för Volvo, numera styrelseordförande i Ericsson
samt hedersdoktor vid BTH


Forskning gör utbildningen bättre

Forskningen gör utbildningen bättre och kunskaperna du får mer uppdaterade. Att lärarna ägnar sig åt forskning stärker deras kompetens inom det område där de undervisar. Forskning vid BTH sker inom många områden - allt från teknik, samhällsbyggnad och ekonomi till vård- och folkhälsovetenskap. Flera av de tekniska forskningsområdena har uppmärksammats internationellt.

Närhet skapar trygghet

Vid BTH försvinner du inte i mängden. Här lär du snabbt känna dina kurskamrater och studiegrupperna är mindre. Det är dessutom lätt för dig att få kontakt med dina lärare.

Vi finns i Blekinge

I sydöstra hörnet av Sverige, nära kontinenten och övriga Europa, ligger Blekinge, ett av Sveriges mest tätbefolkade län. BTH har sitt huvudcampus i Karlskrona, länets största stad, men finns även i Karlshamn.

Share Dela
Redigera