Studerandeavdelningen

Frågor och ärenden gällande studier, antagning, intyg och dylikt kan lämnas via formuläret. Ärenden som rör studieresultat, scheman eller i övrigt direkt berör en specifik utbildning hänvisas till ansvarig institution.

Fält markerade med * måste fyllas i.

*
(om du har något som gäller ditt ärende)
*
*
*
*
*