Hang Zettervall

Doktorand inom tillämpad matematik

Projekt

Aktuellt, deltar jag i projektet ”Fuzzy Sets, Rough Sets and Fuzzy Statistics in Treatment of Gastric Cancer”, som är financierat av Blekinge Forskningsråd.

Projektet ses som en fortsättning av ett tidigare projekt ”Fuzzy sets, rough sets and fuzzy statistics in medical applications”. Studier av fuzzy set theory och rough set theory bidrar till att anpassa och skapa egna modeller för att stödja medicinsk prognostisering.

Kontaktperson för projektet är:Elisabeth Rakus-Andersson, elisabeth.rakus-andersson@bth.se

Publikationer

Publikationslista:

Zettervall Hang: The licentiate dissertation “Fuzzy and Rough Set Theory in Treatment of Elderly Gastric Cancer Patients”, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Mars, 2011

Zettervall Hang, Rakus-Andersson Elisabeth: The Mamdani Controller in Prediction of the Survival Length in Elderly Gastric Patients. Proceedings of Bioinformatics 2011, Rome, Januari, 2011, pp. 283-286 (conference paper).

Rakus-Andersson Elisabeth, Zettervall Hang: Different Approaches to Opearations on Continuous Fuzzy Numbers. The Publishing House of The Polish Academy of Sciences, 2008, pp. 294-318 (book chapter).

Rakus-Andersson Elisabeth, Zettervall Hang, Erman Maria: Prioritisation of weighted strategies in multiplayer games with fuzzy entries of the payoff matrix.  International Journal of General Systems, Taylor and Francis (ISI), 2010, DOI: 10.1080/03081070903552882, 2010 Vol, 39, Issue 3, 291-304 (journal article).

Rakus-Andersson Elisabeth, Salomonsson Maria, Zettervall Hang: Two-player Games with Fuzzy Entries of the Payoff Matrix. Computational Intelligence in Decision and Control - Proceedings of FLINS 2008, Madrid 2008, World Scientific, pp. 593-598 (conference paper).

Rakus-Andersson Elisabeth, Salomonsson Maria, Zettervall Hang:  Ranking of Weighted Strategies in the Two-player Games with Fuzzy Entries of the Payoff Matrix. Proceedings of the 8th International Conference on Hybrid Intelligent Systems, Barcelona 2008, Eds: Fatos Xhafa, Francisco Herrera, Ajith Abraham et al., CDR by Universitat Polytecnica  de Catalunya (conference paper).

Kontaktinformation

Telefon: 0455-38 54 01
E-post: hang.zettervall@bth.se
Hemsida: LÄNK

Redigera
Share Dela