Institutionen för hälsa

                                  - utbildning och forskning inom hälsa, vård och hälsoteknik

Bild framsida sjuksköt hjarta

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte på att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv.
 

Institutionen för hälsa är en institution vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Institutionens lokaler finns i hus H, plan 5. Länk till Campus Gräsvik och hur Du hittar oss.Nyheter/aktuellt

 

Share Dela
Redigera