Välkommen till sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

ING består av avdelningarna Matematik och naturvetenskap, Maskinteknik, Elektroteknik, Strategisk hållbar utveckling samt Support och ledningsstöd. Vi ansvarar för 17 utbildingsprogram och ett 50-tal fristående kurser. Här finns 5 forskargrupper och ett  forskningscenter med ett stort antal forskningsprojekt. 
På ING arbetar ca 90 personer, varav 12 är professorer, 3 är docenter, 20 är lektorer och 9 är adjunkter. F. n. bedriver 20 doktorander forskarstudier vid ING. Vi har en omsättning på ca 99 MSEK, varav 50% går till utbildning och resterande 50% spenderas på forskning.

Varför är det viktigt att studera teknik?

Alla samhällssektorer är beroende av IT och teknik, vilket gör att det behövs många personer med kompetens inom teknikområdet. Behovet ökar dessutom konstant.
Idag är både civilingenjörer och högskoleingenjörer en bristvara i Sverige och likaså internationellt. Prognoserna visar att ca 5000 ingenjörer behöver examineras varje år under de kommande tio åren för att täcka det framtida behovet. Alltså finns det all anledning att börja studera teknik nu!

Student med Laptop

 

Stefan Sjödahl 

För mer information om våra utbildningsprogram och fristående kurser, kontakta utbildningsdirektör Stefan Sjödahl. 

Tel: 0455-385516
E-post: stefan.sjodahl@bth.se


Forskning

Sektionens forskare är verksamma inom områdena Matematisk modellering, Hållbarhetsanalyser, Strukturanalyser, Bearbetning och skärning med vatten, Tillämpad signalbehandling, Telekommunikation och radionavigering, Radiokommunikation, Multisensorsystem samt Distanslaboratorium inkl. ljud- och vibrationsundertryckning. Ett flertal av sektionens laboratorier kan drivas på distans. Vår forskning inom hållbarhet är unik i världen. Vår utbildning inom hållbarhet rankas som den bästa i Sverige och den tredje bästa i Europa.

Spirit

Sustainable Product and Service Innovation (SPIRIT) är ett center vid sektionen.  

For mer information om vår forskning klicka på Forskning i vänstermenyn.

 

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela