Dukat bord

Akademisk högtid på BTH

Den akademiska högtiden är en årligen återkommande ceremoni när de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Gäster som är betydelsefulla för högskolan bjuds in, liksom medarbetare och studenter.

Nästa akademiska högtid vid Blekinge Tekniska Högskola firas enligt rektorsbeslut R059/14 fredagen den 20 maj 2016.

Akademiska högtider och traditioner

Varje universitet och högskola, har sina speciella högtider och traditioner. Man firar jubileer och årsfester av olika slag. Bland dessa traditioner finns den gemensamma akademiska högtidliga traditionen av att man firar doktorspromotion och professorsinstallation.

Med promotion menas den ceremoni genom vilken ett universitet eller en högskola, som har fasta forskningsresurser, ger de därtill berättigade yttre tecknen på doktorsvärdigheten. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder att föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Med installation, i regel av en professor, avser man att han/hon högtidligen insätts i sitt arbete. Detta bör inte förväxlas med att en professor förordnas eller utse; det har skett längre eller kortare tid för installationsakten.

Källa: Akademiska högtider och traditioner. Huvudförfattare Torgny Nevéus.

 

Redigera
Share Dela