Likabehandlingsgruppen vid BTH

Blekinge Tekniska Högskola, BTH är en lärande organisation som bygger på självständiga, kreativa och samverkande medarbetare vilka utgör den drivande kraften i BTH:s utveckling.

Jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika samhällsgrupper och individer utgör nödvändiga förutsättningar för BTH som arbetsplats och som utbildnings- och forskningsinstitution.

   
Redigera
Share Dela