IT-tjänster via IT & Service


Vår filosofi är att tillhandahålla effektiva och standardiserade IT-tjänster som möter de krav och behov som en majoritet av BTHs studenter och personal har. Våra IT-tjänster är tillgängliga för alla och finansieras centralt. Funktioner och tilläggstjänster utöver våra standardiserade tjänster faktureras, då de driver kostnader som ofta är specifika per institution eller användare.

IT-infrastruktur och användarnära tjänster

IT & Service tillhandahåller grundläggande IT-infrastrukturtjänster som nät och telefoni och användarnära tjänster som datorarbetsplats, programvara, epost/kalender, lagring och utskrift.

Användarsupport på våra IT-tjänster får du via IT Helpdesk.

Läs mer om våra tjänster i menyn till vänster. Vill du ha mer detaljerade beskrivningar om innehåll, avgränsningar, servicenivåer etc, kan du titta i i IT Tjänstekatalog.

TK-student TK-personal TK-verksamhet TK-infrastruktur

 

Relaterade länkar
Share Dela
Redigera