Datavetenskap
Hallbarhet
Innovation

 

Det stora med att vara liten

BTH:s profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt, vilket finns med som en röd tråd i all vår utbildning och forskning. BTH har trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning en tredjedel av vår verksamhet och vi tänker öka andelen ytterligare. Vi vill se oss som en motor för näringslivsnära forskning och vi tror på ett närmande mellan akademi och arbetsmarknad, mellan forskning och näringsliv. På BTH kallar vi det akademiskt entreprenörskap.

Forskningen vid BTH sträcker sig över ett brett fält, från teknik till samhällsbyggnad, ekonomi, hälsa och vård. Sammanhållande för forskningen är profilen tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar samt planering och management.

BTH:s tydliga profilering innebär att forskningsresurserna koncentreras till ett antal forskargrupper vilket skapar starka forskningsområden. Det innebär även att forskningen bidrar till att skapa en god kunskapsbas för grundutbildning av hög klass. BTH är världsledande inom ett par av sina forskningsområden.

Korta fakta om BTH:s forskning

  • BTH är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling

  • 41 professorer

  • 110 doktorander

  • Ett 15-tal utbildningar på forskarnivå

  • En knapp tredjedel av omsättningen är forskning och forskarutbildning

     

Aktuella projekt

Henrik NyAnsvarar för Sveriges ledande elbilssatsning

Green Charge – projektet där företag, högskola, kommuner, landsting, länsstyrelser och regionförbund tillsammans arbetar för ett hållbart införande av elfordon och infrastruktur för elladdning. Projektet kombinerar praktiska demonstrationer med forskningsutvärderingar.

Läs mer om hållbar utveckling

Tobias LFörbättrar industrins konkurrenskraft

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. KK-stiftelsen stöttar projektet som ska arbeta med frågor som berör innovativ produktutveckling, hållbarhet, förändringsförmåga och beslutsstöd.

Läs mer om forskning inom maskinteknik

Share Dela
Redigera