Bibliotekets databaser

Söktjänst

Namn Mer info Ämne Typ App
Acronym finder
Elektroteknik,
Informationssäkerhet,
Programvaruteknik och datavetenskap
Uppslagsverk
Encyclopedia of Computer Science
Informationssäkerhet,
Programvaruteknik och datavetenskap,
Upplevelse, spel och digitala medier
Uppslagsverk
Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering (Wiley)
Elektroteknik Uppslagsverk
Encyclopedia of Software Engineering
Programvaruteknik och datavetenskap Uppslagsverk
Encyclopædia Britannica
Ekonomi, samhälls- och beteendevetenskap,
Fysisk planering
Uppslagsverk
EOLSS
Fysisk planering Uppslagsverk
International Encyclopedia of Public Health
Hälsa, vård och hälsoteknik Uppslagsverk
Medibas
Hälsa, vård och hälsoteknik Uppslagsverk
Medical encyclopedia
Hälsa, vård och hälsoteknik Uppslagsverk
Nationalencyclopedien
Ekonomi, samhälls- och beteendevetenskap,
Elektroteknik,
Fysisk planering,
Hälsa, vård och hälsoteknik,
Informationssäkerhet,
Maskinteknik,
Programvaruteknik och datavetenskap,
Upplevelse, spel och digitala medier
Uppslagsverk
SAGE Research Methods
Ekonomi, samhälls- och beteendevetenskap,
Elektroteknik,
Fysisk planering,
Hälsa, vård och hälsoteknik,
Informationssäkerhet,
Maskinteknik,
Matematik,
Programvaruteknik och datavetenskap,
Upplevelse, spel och digitala medier
Uppslagsverk