Alumni

as

Som före detta student på BTH blir du alumn vid BTH. Det är viktigt för BTH att upprätthålla kontakten med alumnerna som är våra betydelsefulla ambassadörer för BTH, och värdefull resurs i vår ständiga strävan efter att utveckla och förbättra oss.

Som alumn eller anställd kan du välja att registrera dig på BTH:s alumninätverk. För att göra detta behöver du ha en användarprofil på LinkedIn. Sök sedan efter gruppen "BTH Alumni Official" och ansök om medlemskap.

Genom gruppen har du möjlighet att hålla kontakten med gamla kursare och personal  samt få kontinuerlig information om vad som händer på BTH.

Vår strävan är att skapa en alumniverksamhet som ger värde både för dig som alumn men även för BTH!

Välkommen!


BTH:s alumner finns i hela världen!

 alumni karta valden

Varje
prick på kartan markerar ett land där det finns en eller flera alumner.
Antingen en svensk som bor utomlands eller en internationell student som har
återvänt hem efter sin tid på BTH.

 

Redigera